ECOSINTEZA LUI ECOLESCU

ECOSINTEZA LUI ECOLESCU

Ion ECOLESCU

ecolescu.ion@gmail.com

 

Agricultura ecologică echivalează cu  un mod de viată sănătos.

Prin articolele scrise în această revistă, îmi propun dezvoltarea de comunități de cultivatori ecologici și creșterea transparenței pieței produselor ecologice.

Agricultura  alternativă îşi propune să menţină pe o perioadă cât mai mare potenţialul productiv al ecosistemului, acceptând condiţionările ecologice, dar aceasta diminuează cantitatea de produse obţinute. Astfel, apar trei concepte in agricultura alternativă: agricultura biodinamică, agricul-tura ecologică și permacultura.

Conceptul de agricultură biodinamică

Introdusă de Rudolph Steiner în anul 1924, agricultura biodinamică îmbrăţişează înţelesuri holistice şi spirituale ale naturii, cu ferma în interiorul acesteia. Iar natura este un organism independent de dezvoltare, care ţine la minimum intrările externe: se foloseşte prepararea biodinamică, iar cerinţele includ, printre altele, armonia cu ritmurile cosmice, comerţ onest şi promovarea relaţiilor economice asociative între producători, procesatori, comer-cianţi şi consumatori.

Agricultura biodinamică se bazează pe următoarele fundamente:

Ritmurile cosmice: ritmurile soarelui, lunii, plantelor şi stelelor influenţează creşterea plantelor. Prin planificarea în timp a activităţilor de arat, semănat şi recoltat, fermierul poate influenţa recoltele în avantajul său.

Vitalitatea: pe lângă carac-teristicile fizice şi chimice, materia are o calitate vitală care influenţează organismele. Astfel, fermierii şi grădinarii care practică agricultura biodinamică au ca scop şi calitatea, nu numai cantitatea.

Preparatele biodinamice: anumite plante care apar în mod natural şi anumite materiale dela animale sunt combinate în prepa-rate specifice şi aplicate în forme foarte diluate peste grămezile de compost, pe sol sau direct pe plante. Forţele din aceste preparate vor organiza elementele din interiorul plantelor şi animalelor.

Organismul fermei: ferma este considerată un organism unitar care integrează plante, animale şi oameni. Trebuie să existe un număr potrivit de animale care să ofere suficiente dejecţii pentru fertilizare, iar aceste animale trebuie hrănite cu furaje din fermă.

Agricultura biodinamică este un sistem de producţie agricolă avansat, care a câştigat o mare atenţie datorită accentelor pe care le pune pe calitatea alimentelor şi pe sănătatea solului. S-a dezvoltat astfel o nouă abordare a acestei situaţii, care conduce spre asocierea producătorilor şi consumatorilor pentru beneficiul lor reciproc.

Ideile lui Steiner au fost preluate şi dezvoltate de către Ehrenfried Pfeiffer, în Germania. Acesta a lucrat iniţial în Germania şi Olanda, după care în Statele Unite ale Americii, publicând lucrarea intitulată ”Fecondite de la terre”, în anul 1937.

Pentru comercializarea produ-selor lor, fermierii care practică agricultura biodinamică sunt organizaţi într-un sistem interna-ţional de certificare, numit „Demeter”. Marca „Demeter” este folosită pentru a garanta consumatorului că produsul a fost obţinut prin metode biodinamice.

Agricultura biodinamică se practică în unele ţări ale lumii, chiar şi în Romania, dar în special în Statele Unite ale Americii, unde există şi multe organisme de sprijin şi certificare. Totuşi, practicarea la scară largă a agriculturii biodina-mice nu este posibilă sau cel puţin, nu poate fi un obiectiv realist, întrucât, în condiţiile actuale, nu pot fi asigurate toate necesităţile în ceea ce priveşte hrana şi materiile prime la nivel mondial, pentru o populaţie în continuă creştere.

Aşa cum reiese chiar din descrierea lui Rudolf Steiner şi din modul în care el a prevăzut acest tip de agricultură, ea este mai degrabă un mod de viaţă, o filozofie, care nu poate fi accesibilă oricui. Aceasta nu atât din motive legate de dorinţa sau plăcerea de a o practica, ci din raţiuni legate de modul de dezvoltare economică şi socială actuală, la nivel global.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.