Agricultura eco – 1.000.000 DE HECTARE ÎN ”ECOLOGIC”, O ȚINTĂ PENTRU 2030

Agricultura eco – 1.000.000 DE HECTARE ÎN ”ECOLOGIC”, O ȚINTĂ PENTRU 2030

Agricultura ecologică – sistem distinct, multifuncțional și modern de agricultură
1.000.000 DE HECTARE ÎN ”ECOLOGIC”, O ȚINTĂ PENTRU 2030

dr. ing. Ion TONCEA
Președintele Asociației Române pentru Agricultură Durabilă (ARAD)
Șeful Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic
pentru Agricultura Ecologică din cadrul INCDA Fundulea

”Agricultura ecologică”, conform Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), este termen protejat și atribuit de Uniunea Europeană (UE) României pentru definirea acestui sistem de agricultură. Acesta este similar cu termenii ”agricultură organică” sau ”agricultură biologică” utilizați în alte state membre.
Alții, inclusiv regretatul profesor Ioan Puia, primul care a folosit termenul de agricultură ecologică în România, spun, fără rezerve, că agricultura ecologică este diferită de agricultura organică sau agricultura biologică, întrucât agricultura ecologică înseamnă atât cultivarea plantelor și creșterea animalelor, cât și ”armonizarea” tuturor componentelor agroecosistemelor care ar genera climax-uri specifice, se bazează pe legile și principiile ecologiei, în special ale ecologiei agricole și include toate metodele, inclusiv cele specifice agriculturii organice și biologice, privind serviciile ecologiei. Acestea ar fi: prevenirea eroziunii solului, refacerea și menținerea structurii și porozității solului și implicit infiltrarea și acumularea apei în sol, sechestrarea carbonului sub formă de humus și fixarea azotului atmosferic în sol, îmbunătățirea și menținerea biodiversității etc., reciclarea elementelor nutritive extrase din sol cu recolta, precum și valorificarea, în totalitate și superioară, a produselor și subproduselor agricole prin producerea de ”hrană vie”, îmbrăcăminte și spații și condiții de locuit sănătoase și, respectiv, confortabile pentru agricultor și toate celelalte viețuitoare din mediul înconjurător.
De asemenea, agricultura ecologică folosește cele mai noi tehnologii de cultivare a terenurilor fără răsturnarea sau lucrarea solului (arat cu plugul cizel sau tehnologiile No-till și Strip-till), culturile verzi pentru menținerea permanentă a terenului acoperit cu vegetație, compostarea în strat subțire a resturilor vegetale, cultivarea fără rezerve a plantelor leguminoase fixatoare de azot și a celor care formează micorize etc., inclusiv tehnicile specifice agriculturii de precizie prin informarea permanentă a producătorului agricol despre starea terenului și a culturilor și efectuarea impecabilă a tuturor lucrărilor agricole conform particularităților fiecărei ”palme” de teren și a fiecărei culturi, poate chiar plante agricole.
Agricultura ecologică este cunoscută și sub denumirea de Agricultură durabilă, deoarece principiul pe care se bazează este menținerea de relații armonioase între producția agroalimentară și mediul înconjurător. Pentru a elimina confuziile de terminologie, cred că se impune elaborarea standardelor specifice agriculturii ecologice privind producția, procesarea și comercializarea produselor agricole pe baza rezultatelor unor studii comparative între toate sistemele de agricultură durabilă – agricultură naturală, organică, biologică și ecologică.
De asemenea, agricultura ecologică nu este ușoară, mai ales că, în majoritatea cazurilor, este complet necunoscută din toate punctele de vedere – regulamentele producției agricole și alimentare ecologice, particularitățile tehnologice de cultivare a terenurilor, de creștere a animalelor și de prelucrare și comercializare a produselor agricole corespunzătoare condițiilor locale de climă și sol etc. Dar nici imposibilă, așa cum o demonstrează cei care lucrează în acest sistem imediat ce a fost recunoscută oficial prin OUG nr. 34/2000, ale căror povești de succes se regăsesc pe mai multe site-uri de specialitate, precum și informațiile statistice privind evoluția agriculturii ecologice în România, din care reiese foarte clar că agricultura ecologică s-a dezvoltat continuu ca:
a. suprafață: de la 17.388 ha în 2000, la 226.309 ha în 2016;
b. ca număr de producători agricoli: de la 3.834 în 2007, până la 10.562 în 2016;
c. specii de plante cultivate:
– cereale – 4.000 ha în 2000 și 81.440 ha în 2015,
– oleaginoase – 4.000 ha în 2000 și 52.583 ha în 2015,
– plante furajere, inclusiv pășuni și fânețe – 9.300 ha în 2000 și 89.490 ha în 2015,
– leguminoase pentru boabe – 6.088 ha în 2000 și, surprinzător datorită importanței agricole și alimentare a acestora, 1.834 ha în 2015.
d. teritorii: de la câteva județe din Transilvania în anul 2000, în toate județele țării în anul 2014;
e. suprafață pe județ:
– între 1 – 20 ha în municipiul București și județele Gorj, Vâlcea și Harghita
– peste 10 000 ha: Ialomița (9.895 ha), Constanța (15.065 ha), Galați (16.656 ha) și, desigur, cea mai mare suprafață în județul Tulcea (42.826 ha).
Dezvoltarea agriculturii ecologice în România a fost determinată, mai ales, de cererea, internă și în special externă, tot mai mare de produse agricole și alimentare ecologice, întrucât până în anul 2007 agricultura ecologică nu a fost beneficiat de niciun fel de sprijin din partea statului, iar după aderarea României la UE este sprijinită constant doar prin actualul PNDR 2014 – 2020.
Din datele statistice pentru perioada 2014 – 2016, surprinzător, agricultura ecologică este ”în cădere liberă”, ca urmare a scăderii semnificative a suprafeței cultivate în sistem ecologic, de la 301.148 ha în anul 2013 la 226.309 ha în 2016.
Aceasta însemnă că, în contextul strategiei actuale a MADR, potențialul României în domeniul agriculturii ecologice, de 10 – 25% din suprafața agricolă (1,5 – 3,75 milioane hectare) poate fi atins foarte târziu sau niciodată.
Noi credem că, totuși, în anul 2030 în România s-ar putea cultiva în sistem ecologic 0,8 – 1,0 milioane ha, de pe care se pot obține produse agricole și alimentare ecologice în valoare de minimum un miliard euro/an.
Dacă avem în vedere ritmul actual de creștere a agriculturii ecologice, de 21.500 ha/an, acest obiectiv poate fi realizat numai printr-o minune, pe care o așteptăm, în primul rând, de la cei interesați de agricultura ecologică, cărora le putem garanta tot sprijinul nostru necondiționat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.