CUM SĂ DEVII FERMIER ÎN ECOLOGIC

CUM SĂ DEVII FERMIER ÎN ECOLOGIC

dr. ing. Gabriela MITREA

Bio Cert Tradițional SRL

Alimentele pe care le consumăm astăzi nu mai sunt ceea ce erau în trecut. Acest fenomen, al scăderii valorii nutriționale a legumelor și fructelor, este cauzat de utilizarea în exces a substanțelor chimice – plecând de la cultivarea terenului, la obținerea unor produse care conțin reziduuri din substanțele chimice utilizate pe parcursul tehnologiei de creștere. De cele mai multe ori, în procesarea materiilor prime se folosesc foarte mulți aditivi chimici, cu efecte negative asupra sănătății omului.

În societatea modernă există o preocupare din ce în ce mai pronunțată pentru sănătate și pentru creșterea calității vieții la nivel mondial. Uniunea Europeană a început să încurajeze fermierii să practice agricultură ecologică tocmai pentru a furniza consumatorului alimente cât mai sănătoase, având în vedere că, într-adevăr, sănătatea pleacă din farfurie!

Sectorul agriculturii ecologice este într-un trend ascendent, cu o evoluție dinamică. Acest lucru se datorează cererii de materii prime și produse ecologice în continuă creștere și pleacă chiar de la faptul că oamenii au început să conștien-tizeze rolul alimentației pentru o viață sănătoasă.

Agricultura ecologică contri-buie la îmbunătățirea calității vieții pe termen lung și pune accent pe folosirea practicilor tradiționale, integrându-le cu progresele științifice realizate domeniul agronomiei și zootehniei. Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera și resursele naturale ale planetei, excluzând utilizarea îngrășămintelor chimice, pesticidelor de sinteză și organismelor modificate genetic, metodele de prevenire jucând un rol primordial în lupta împotriva dăunătorilor, bolilor și a buruienilor, pentru a furniza consumatorilor alimente de calitate, cu o înaltă valoare nutritivă.

Procesul și procedurile de obținere a produselor ecologice sunt reglementate de reguli și prin-cipii de producție stricte, de la calitatea pe care trebuie să o aibă pământul și până la obținerea efectivă a produsului final.

Verificarea respectării regulilor și a principiilor agriculturii ecolo-gice, reglementate prin legislația națională și comunitară, se face de către organisme de inspecție și certificare private, acreditate conform standardului ISO CEI EN 17065/2013 și autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Fermierii care sunt interesați de obținerea certificării ecologice trebuie să parcurgă o serie de pași:

– Contactarea organismului de inspecție și certificare și încheierea unui contract de certificare;

– Înscrierea activității la direcția agricolă județeană de care aparține.

După înscrierea la direcția agricolă județeană, o copie a Fișei de operator ecologic se transmite către organismul de inspecție și certificare. La organism, pe lângă încheierea contractului, sunt de completat anumite documente specifice – cererea de intrare în sistem, un plan al măsurilor pe care fermierul intenționează să le implementeze în propria exploa-tație în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la agricultură ecologică, dovada deținerii terenului și/sau animalelor, precum și alte documente, în funcție de specificul activității.

Toate documentele solicitate de organism și transmise de client (care poate fi fermier, procesator, comerciant etc.) vor fi apoi analizate, pentru a se stabili dacă sunt suficiente în vederea stabilirii primei inspecții.

Trecerea de la agricultură convențională la cea ecologică nu se face brusc, ci prin parcurgerea unei perioade numite „perioada de conversie“. Durata perioadei de conversie este diferită, în funcție de specificul productiv și de tipul culturilor.

De exemplu, perioada de conversie pentru producția vegetală poate fi:

– 2 ani pentru culturile de câmp anuale;

– 3 ani pentru culturile perene și plantații.

Dacă în urmă inspecției efectuate de organism se constată că sunt corect aplicate și respectate princi-piile agriculturii ecologice, se decide emiterea unui Certificat de conformitate. Operatorul este obligat să respecte legislația în vigoare pentru agricultură ecologică pe întreagă perioada în care decide de a practică acest tip de agricultură.

Înscrierea operatorilor la direcția agricolă județeană se face în fiecare an, în termenul stabilit. Operatorii care doresc să beneficieze de sprijin financiar acordat de Uniunea Europeană trebuie să solicite în acest sens angajamentele existente la APIA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.