SOLUȚII EFICIENTE ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR: O ABORDARE AGROECOLOGICĂ

SOLUȚII EFICIENTE ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR: O ABORDARE AGROECOLOGICĂ

ing. Paula DRAGOMIR

inginer în Agricultură Ecologică și Agroecologie

(Msc dublă diplomă Wageningen University și ISARA-Lyon)

pauladragomir9@gmail.com

Dăunătorii pot fi o adevărată problemă în agricultură deoarece cauzează mari pierderi în recoltă. Din acest motiv, începând cu anii 1950 produsele fitosanitare de tip insecticide, fungicide și pesticide sunt folosite în agricultura convențională. Din păcate, aceste chimicale nu acționează numai asupra dău-nătorilor, ci și asupra altor insecte benefice.

În consecință, în Europa de Vest agricultorii se confruntă acum cu un declin masiv al populațiilor de albine, direct legat de folosirea produselor fitosanitare toxice. După spusele lui Einstein, dacă albinele dispar de pe suprafața Pământului, omenirea nu va mai avea decât patru ani de trăit.

Pentru a nu ajunge în acest stadiu ori și mai rău, să fim nevoiți să folosim albine-roboți (nu e de domeniul științifico-fantastic, un brevet pentru acestea a fost depus de lanțul de magazine american Walmart la începutul lunii martie 2018!), o regândire totală al abordării acestei probleme este esențială pentru viitorul agriculturii în România.

Privind această problemă din punct de vedere agroecologic, dăunătorii sunt un simptom al unui dezechilibru în ecosistemul în care are loc producția. Înmulțirea dăunătorilor nu este altceva decât răspunsul firesc la legile naturii și care respectă dinamica populației: dăunătorii au destulă mâncare și nu sunt destui predatorii care să le limiteze populația, deci ei continuă să se înmulțească atât timp cât au hrană disponibilă.

În agricultura ecologică există diferite strategii pentru a limita daunele cauzate de către dăunători. Soluția cea mai simplă și care se aseamănă foarte mult cu cea folosită în agricultura convențională este folosirea insecticidelor, fungi-cidelor sau pesticidelor ecologice. Aceste produse mimează strategia convențională, cu diferența că ele sunt autorizate în agricultura ecologică certificată. Aceste produ-se pot fi cumpărate sau fabricate acasă din surse organice (de exemplu plantele) și surse inorga-nice (de exemplu sulfatul de cupru).

Aceste produse însă nu pot fi întotdeauna eficiente atunci când invazia este prea avansată. În agricultura biodinamică (o branșă nonconformistă a agriculturii ecologice) este important ca agricultorul să înțeleagă și să respec-te echilibrul ecosistemului și să acționeze în mod preventiv. Astfel, agricultorul trebuie să identifice nevoile plantei și să lucreze împre-ună cu mediul înconjurător. Agricul-torul trebuie să înceteze să vadă producția lui ca pe un obiect care se poate „curăța” cum ne spălăm noi pe mâini, ci este nevoie să-l înțeleagă ca pe un ecosistem dinamic, în viață. Preparatele biodinamice din plante, ca de exemplu maceratul de urzică, pot contribui la acoperirea nevoilor plantelor. Cu ajutorul acestor preparate din plante medicinale, agricultorul acționează asemenea unui doctor pentru a întări bunăs-tarea și imunitatea plantelor sale, în așa fel încât plantele vor fi mai puternice și mai rezistente, nu numai la atacurile dăunătorilor, ci și la al ciupercilor sau al bacteriilor.

Pe de altă parte, strategiile consistând în capcane pentru dăunători sunt de asemenea foarte utile împotriva insectelor dăună-toare. Astfel, prezența unor benzi de flori atractive sau melifere de jur-împrejurul terenului este o strategie folosită pentru a atrage dăunătorii și de asemenea predatorii lor spre acele flori. Prin această metodă, nu numai că terenul este protejat de insectele dăunătoare iar recolta este în siguranță atât timp cât există flori atractive împrejur, ci prezența predatorilor devine benefică pentru cultură.

În concluzie, pentru o soluție cu adevărat eficientă împotriva dăunătorilor, agricultorul trebuie să-și schimbe perspectivele și abordările față de această problemă:

  1. Trebuie să conștientizeze nevoile plantelor lui și să acționeze preventiv.
  2. Trebuie să observe ecosistemul în care se află terenul lui (flora, fauna, solul etc.) și modul său de funcționare/interacționare.
  3. Trebuie să lucreze împreună cu mediul înconjurător, nu împotriva lui.
  4. Trebuie să se îndârjească să restabilească un echilibru în acest ecosistem.

În final, ținând cont de dispari-ția masivă a albinelor, care sunt insecte benefice pentru agricultură și vitale pentru alimentația umană, sunt indispensabile o schimbare totală în abordarea dăunătorilor în agricultură și o regândire din punct de vedere agroecologic, deci al agriculturii și al mediului în același timp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.