Dr. ing. Ion TONCEA – președinte

Dr. ing. Ion TONCEA – președinte

Dr. ing. Ion TONCEA – președinte

Președintele Asociației Române pentru Agricultură Durabilă (ARAD)
Șeful Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic pentru Agricultura Ecologică din cadrul INCDA Fundulea

Eco Agricultura